Արտոնությունների ծրագիր

Առավելություններն ամբողջ աշխարհում:

Արտոնությունների ծրագիրը՝ ստեղծված  Ֆ րանսիա Միջազգային ԱԱՊ կողմից, միավորում է միջազգային մակարդակով հարյուրավոր մատակարարների:

Ամեն տարի Ֆրանսիա Միջազգային ԱԱՊ-ի կողմից հազարավոր « Privilèges » քարտեր են բաժանվում:

« Privilèges » քարտը թույլ է տալիս ձեռք բերել առավելություններ և բացառիկ սակագներ (գնումներ, հյուրանոցային և այլ կարգի ծառայություներ) Հայաստանում և ողջ աշխարհում:

Լինելով Ֆրանսիա Հայաստան ԱԱՊ-ի անդամ՝ Դուք օգտվում եք այս ծրագրի առավելություններից անվճար : Կարող եք ձեռք բերել մեկ կամ մի քանի « Privilèges » քարտեր՝ ինչպես Ձեր, այնպես էլ Ձեր աշխատակիցների համար:

Եթե ցանկանում եք ձեռք բերել մեծ քանակի քարտեր աշխատակիցների համար, ապա կպահանջվի կատարել 10.000ՀՀ դրամ վճարում :

Անկախ նրանից, թե Դուք Ֆրանսիա Հայաստան ԱԱՊ-ի անդամ եք, թե՝ ոչ, Դուք կարող եք դառնալ Արտոնությունների ծրագրի գործընկեր և խթանել Ձեր ապրանքանիշի վարկանիշը Պալատի անդամ ընկերությունների հետ  Ֆրանսիա Միջազգային ԱԱՊ-ի շրջանակներում :

Մուտքագրե՛ք Ձեր « Privilèges » քարտի վրա առկա հնգանիշ գաղտնաբառը և բացահայտե՛ք « Privilèges » քարտի առավելությունները Ֆրանսիայում, Հայաստանում և աշխարհի ցանկացած վայրում :

Reserved for membersExclusive advantages and privileges

Fine foods, hospitality, leisure and other services

Login

No privilege matches your search

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin