Հարցազրույց Ֆրանսիա Հայաստան ԱԱՊ-ի նախագահ Տիգրան ԱՌԱՔԵԼԵԱՆԻ հետ

Ֆրանսիա Հայաստան ԱԱՊ-ի նախագահ Տիգրան ԱՌԱՔԵԼԵԱՆԸ՜ ԱԱՊ-ի ընթացիկ և ապագա ծրագրերի, ինչպես նաև ֆրանս-հայկական հարաբերությունների մասին։

Read more

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin