Հարցազրույց Ֆրանսիա Հայաստան ԱԱՊ-ի նախագահ Տիգրան ԱՌԱՔԵԼԻԱՆԻ հետ

Ֆրանսիա Հայաստան ԱԱՊ-ի նախագահը ներկայացնում է Պալատի ընթացիկ և հետագա ծրագրերը

Read more

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin